Kortrijk Doet Mee

buurtmoestuin

Het idee

We mogen een braakgrond op de hoek Elfde-julilaan - Deken Degryselaan inrichten als moestuin. Die zal aangelegd en verzorgd worden door de buurt, die ook over de opbrengsten kan beschikken.

Wat wij zelf doen

* zomer 2014: - overleg eigenaar-comité de Fjiste, juridisch ondersteund door stad - voorontwerp tuin * najaar 2014: - bijeenroepen van buurt: aanvullingen, medewerking - voorbereidende werken * voorjaar 2015: aanleg met de buurt * lente: grandioze opening

Reactie van de stad

Op 26 november kwam de buurt voor de eerste keer samen. Een werkgroep vanuit het feestcomité is trekker, maar er is zeer veel enthousiasme vanuit de buurt. De moestuin begint ondertussen stilletjesaan vorm te krijgen. De stad hielp bij het drukken van uitnodigingen voor de buren, aanleveren van een standaardcontract zodat het gebruik van de privé-grond goed geregeld kon worden, subsidies groen & bebloem,...

Neem contact op met de initiatiefnemer