Kortrijk Doet Mee

Aan elk OC en elk sportcentrum een openbare fietspomp

Het idee

In het centrum van de stad verschijnen her en der fietspompen, goede punten voor een stad die fietsen promoot. Deze fietspompen brengen we ook in alle deelgemeenten, aan sportcentra's en OC's krijgen ze een plaats.

Wat wij zelf doen

Promotie voeren voor de fiets vraagt ook inspanningen van de gemeenschap.

Reactie van de stad

Het is de bedoeling om in elke dorpskern een openbare fietspomp te voorzien. De eerste plaatsingen in het centrum zijn reeds gebeurd door Parko. Momenteel loopt het technisch onderzoek voor het plaatsen op andere locaties. De fietspompen komen in de deelgemeentes en zullen geplaatst worden op een centrale plaats dus niet per definitie aan het OC. Dit zal in de loop van de komende jaren gebeuren. Aanschaf, plaatsing en onderhoud is een aanzienlijke kost en kan niet overal ineens gerealiseerd worden. Meer info bij info@parko.beNeem contact op met de initiatiefnemer