Kortrijk Doet Mee

Kiplekker

Het idee

Kortrijk, 13 mei 2015 - De Stuyverij, het stadslabo voor burgerinitiatief en co-creatie, brengt met het tijdelijk project “Kiplekker” een unieke invulling van de Kortrijkse publieke ruimte. Op een grasperceel voor het Kortrijks Conservatorium zullen een drietal kippen verblijven in een kippentraktor. Met de actie wordt gepolst bij buurtbewoners naar hun motivatie voor collectief composteren en tuinieren. Kiplekker is een samenwerking tussen studenten van de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Gent (Jente Ameye, Simon Boury, Robbe de Clerck) en De Stuyverij. Park onder bescherming van het publiek De Stuyverij maakte in 2014 een statement met de organisatie van “Park onder bescherming van het publiek” aan de Blauwe Poort in Kortrijk. Geïnspireerd door de Brusselse Parckfarm Thurn & Taxis en het Gentse Spilvarken, bouwt het Kortrijkse stadslabo verder aan een nieuwe invulling van de publieke ruimte. Eefje Cottenier van De Stuyverij : “Ons doel is ecosystemen te bouwen op verloren stukjes groen in de stad en tegelijk het sociaal contact tussen buurtbewoners te stimuleren. Het verblijf van een drietal kippen zorgt voor de voorbereiding van de onderliggende grond, door bemesting en het verwijderen van het gras, zodat aansluitend een buurtmoestuin aangelegd kan worden.” Kippentraktor Mensen in de stad hebben zelden een tuintje en kunnen moeilijk weg met hun groen- en voedselafval. Hierbij ontstaat een afvalstroom die op creatieve wijze opgevangen kan worden. Jente Ameye, Simon Boury, Robbe de Clerck, studenten aan de Universiteit Gent : “Buurtbewoners worden uitgenodigd hun groenafval in de voederbakken te deponeren en indien nodig de watervoorraad bij te vullen. In ruil hiervoor kunnen ze peter-/meterschap over de kippen krijgen en eventueel bijproducten zoals eitjes terugkrijgen voor de goede zorgen.” Lage impact en beperkte CO2 Na onderzoek naar de impact van dit project, besloten de Gentse studenten dat productie van lokale dierlijke producten (vlees, eitjes…) met lokaal voedselafval een veel lagere impact heeft op de natuur dan supermarktvoeding. Door met voedselafval te voederen, kan tot 90% oppervlakte bespaard worden ; ruimte die anders nodig is om de voeding voor de dieren te telen. Naast de impact op oppervlakte, wordt ook de CO2-impact teruggeschroefd door het mest te gaan hergebruiken in stadstuintjes. Samen met de buren Na het pilootproject aan het Conservatorium zal duidelijk worden of buurtbewoners te vinden zijn om, mits minimale participatie, hun eigen lokale stadstuin te runnen. Het ultieme doel is het concept op meerder plaatsen in de stad te realiseren, zoals (sociale) stadstuintjes, stadsparken en ander stadsgroen. # Over De Stuyverij De Stuyverij stimuleert mensen, organisaties en instanties om via creativiteit en ondernemen tot een gezondere balans te komen in de samenleving en ieders persoonlijke leefwereld. De Stuyverij bouwt een (t)huis in de stad waar je kan werken, leren en spelen : vanuit haar laagdrempelige stadslaboratorium bevordert zij zowel co-creatie als kwalitatieve ontmoetingen waardoor burgers elkaar met ideeën bestuiven en versterken. Bezoek www.destuyverij.be, bel 056 25 51 32 of e-mail info@destuyverij.be

Wat wij zelf doen

bouw, onderhoud en opzetten buurtwerking rond de 'kippentractor'

www.destuyverij.be

Reactie van de stad

Beste collega's van de Stuyverij, bedankt voor dit schitterende initiatief. Mocht je nog extra ondersteuning nodig hebben contacteer me dan gerust op thorin.levecque@kortrijk.be met vriendelijke groet

Neem contact op met de initiatiefnemer