Kortrijk Doet Mee

Gebruik stukje groen van het openbaar domein

Het idee

De Pius X-basisschool vraagt de mogelijkheid om een stukje groen dat momenteel niet benut wordt en geen functie heeft te mogen gebruiken t.a.v. de schoolactiviteiten. Deze groenzone leunt aan tegen de lokale kerk

Wat wij zelf doen

Wij willen dit stukje groen kwalitatief inrichten zodat onze schoolkinderen over meer ontmoetingsruimte beschikken alsook extra ruimte om educatieve projecten te lanceren (moestuin ed). Wij zorgen voor het onderhoud van dit stukje groen

Reactie van de stad

Zowel kerkfabriek, het schoolbestuur als de stad Kortrijk verklaren zich akkoord dat de school deze zone mag gebruiken als ontmoetings- en educatieve ruimte (moestuinieren). De stad neemt het engagement op zich om de vuile verlichtingspaal weg te nemen en de omheining kwalitatief in te richten. De school neemt het engagement op zich om de groenzone als een goede huisvader te onderhouden. Hiervoor wordt een gebruiksovereenkomst opgesteld

Neem contact op met de initiatiefnemer