Kortrijk Doet Mee

Kortrijk, bloemigste stad van Vlaanderen

Het idee

De actie van de Provincie voor het bekomen van bloemenzaad is een heel goed initiatief. Tevens heb ik, het tweede jaar oprij, bloemen (magrieten) in de straatbermen ingezaaid ter hoogte van mijn woning. Stad Kortrijk heeft ze NIET gemaaid in juni, zodat de bloemen mooi zijn uitgerijpt en uitgezaaid. Goed voor de toekomst. Voorstel: als stad Kortrijk ook eens bloemenzaad ter beschikking stelt die we als bewoners kunnen inzaaien in onze tuin of straatbermen. Als Kortrijk dan rekening wil en kan houden om die ingezaaide bermen pas na de bloei en uitzaai te maaien (niet de kruispunten uiteraard), dan zullen er veel meer bloemen, insecten, vlinders, wilde bijen, hommels in onze stad aanwezig zijn.

Wat wij zelf doen

Mijn woning is gelegen in Bellegem, waardevol landschappelijk agrarisch gebied, waar er praktisch GEEN bloemen meer zijn door de intensieve landbouw. Als ex-imker ben ik bezorgd om het insectenbestand en wilde bloemen. Dit heeft me tot nadenken gezet en ik heb dit jaar ongeveer 700m³ bloemen ingezaaid, zelf gekocht. Met als resultaat dat een prachtig tapijt zich heeft ontplooid. Er vliegen tientallen vlinders, bijen, hommels, lieveheersbeestjes en tal van andere insecten rond. Ik moet het u waarschijnlijk niet vertellen. Ook de straatbermen heb ikingezaaid en met succes.

Reactie van de stad

We gingen in gesprek met de indiener van het idee. De indiener wil de bermen in de Dottenijsestraat verder bebloemen en uitbreiden naar de hele straat; naburige straat heeft ook interesse om hetzelfde te doen. Misschien zijn er nog straten in Bellegem die willen meestappen in het initiatief? We zoeken het samen uit. Daarnaast nemen we de vraag om eerste maaibeurt over te slaan mee naar de bevoegde diensten en bekijken of we zaad kunnen ter beschikking stellen. Daarnaast overwegen wij om een bord te voorzien in de deelnemende straten om duidelijk te maken dat we werken aan de ecologische berm. Uitkijken naar Lente 2017 !Neem contact op met de initiatiefnemer