Kortrijk Doet Mee

Vakantiewerking Pius X

Het idee

Het is niet altijd eenvoudig om opvang te vinden in schoolvakanties. Daarom organiseren we (een groep enthousiaste ouders uit de buurt) het zelf, in de vertrouwde en veilige omgeving van de Pius X-school. Het is een kleinschalig en warm initiatief, waarbij de kinderen ook in schoolvakanties kunnen spelen met kameraadjes uit de klas en school.

Wat wij zelf doen

In de vakantiewerking Pius X passen ouders beurtelings op elkaars kinderen. Je past 1 dag op en hiervoor kunnen je kinderen gedurende 5 dagen gebruik maken van de vakantiewerking, met inbegrip van de dag waarop je zelf oppast. De werking gaat door in de lokalen van de school Pius X. Oppassende ouders en deelnemende kinderen zijn verzekerd. Je betaalt een kleine vergoeding als deelname in de kosten en voor de huur van de school (± 3 € per kind per dag).

Reactie van de stad

De ouders organiseren een vakantie-opvang in beurtrol. De stad ondersteunt dit initiatief door onder andere te zorgen voor de verzekering.Neem contact op met de initiatiefnemer