Kortrijk Doet Mee

Petanqueveld

Het idee

Meiweg

Wat wij zelf doen

vanuit het buurtfeestcomité Lentedreef-Meiweg zijn wij sterk vragende partij om in de zomer een petanqueveldje op het pleintje centraal in de Meiweg aan te laten leggen. Kunnen we dit langs deze weg aanvragen?

Neem contact op met de initiatiefnemer