Kortrijk Doet Mee

De beeldenaars

Het idee

Heule organiseert tal van sociale evenementen (Tinekesfeesten, Heule duivelt, Knoflook, Heule Conzee, Heule Duivelt, Eule Mart, ...). Het valt ons echter op dat na afloop van de vele initiatieven niets tastbaars overblijft. Alles resulteert bij de beleving van het moment zelf, en hoe intens die ook is, éénmaal de activiteit voorbij hervalt Heule in zijn vast patroon... en dat is jammer. We hadden de idee het Heulse ludieke dorpsleven te vereeuwigen in de vorm van 4 bronzen beelden op een sokkel. De beelden zouden telkens eenzelfde figuur weergeven in verschillende bewegingen/posities. We geven hen de naam 'skribbels', naar een populaire volksfiguur uit het verleden van Heule.

Wat wij zelf doen

De werkgroep schrijft kunstenaars aan en maakt een selectie tot er 3 over blijven. Daarna wordt mogelijkheid geboden aan de Heulenaar om zijn stem uit te brengen om tot een winnaar te komen. De werkgroep staat in voor de volledige organisatie, alsook voor de realisatie en plaatsing van de beelden (ism de bevoegde diensten van de stad). Eénmaal geplaatst worden de beelden automatisch eigendom van de stad. De realisatie van dit project valt bij voorkeur samen met de opening van Heuleplaats.

/


Neem contact op met de initiatiefnemer