Kortrijk Doet Mee

Aanleg braakliggend terreintje E. Tijtgatlaan

Het idee

Wij stelden met een aantal buren een overeenkomst op met de eigenaar van het braakliggend terrein in de E. Tijtgatlaan om dit te kunnen aanleggen als speelzone en groengebied.

Wat wij zelf doen

Wij delen de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het terrein. Dit werd ook reeds in het contract met de eigenaar vastgelegd.Neem contact op met de initiatiefnemer