Kortrijk Doet Mee

Bijspeelproject

Het idee

Nu de grote vakantie achter de rug is, hebben weer veel ouders moeten puzzelen om opvang/begeleiding te voorzien voor hun kinderen. Dit kan in de toekomst anders, als de ouders zelf instaan voor deze opvang. Er zijn al verschillende geïnteresseerde buren aanwezig! Dit koppelt het aangename (buren dichter bij elkaar brengen) aan het nuttige (opvang voor de kinderen uit de buurt).

Wat wij zelf doen

Buren warm maken, nadenken en contacteren van mogelijke locaties

Neem contact op met de initiatiefnemer