Kortrijk Doet Mee

straatverlichting op specifieke plaatsen in Heule Tussen 12u en 6u doven.

Het idee

Ik woon sinds kort in Heule. Ik merk op dat er op de ring rond Kortrijk (R8) ter hoogte van afrit 8 en 9 's nachts helemaal geen verlichting is. In mijn wijk is er 's nachts heel veel straatverlichting. Dit is de omgekeerde wereld, op de R8 kan je geen verkeersborden lezen en zie je nauwelijks de wegmarkering en als ik dan in mijn doodlopende straat kom is er een teveel aan straatverlichting. Ik vermoed dat de verlichting op de R8 een kwestie voor de Provincie is. Mijn idee: Doof een deel of de volledige straatverlichting tussen 12u en 6u in de Stekelbaarsstraat (dit is een doodlopende straat) en eventueel in de Waterjufferstraat. En misschien zijn er nog wel een aantal straten die onnodig verlicht worden 's nachts (tenzij het inbraakgevoelige straten zijn...)

Wat wij zelf doen

......

.......


Neem contact op met de initiatiefnemer