Kortrijk Doet Mee

Beekstraat een Bewonerszone ?

Het idee

Door de toename van het verkeer rond de Scholen en parochiezaal, moeten we als Beekstraat bewoners veel rondjes rijden op zoek naar een vrije parkeerplaats in de omving, zeker na 18u. september, oktober, tijdens de herfstvakantie maakt niet veel uit, dit is een dagelijks probleem. Je kan niets of niemand afzetten /afhalen zonder dat je de straat blokkeert. Graag een oplossing, onze idee: Beekstraat een Bewonerszone. Voordelen: 1. Meer parkeerplaatsen voor bewoners 2. Minder rondjes rijden met auto’s = minder CO2 3. Minder hinder voor openbaar vervroor 4. Fietsvriendelijker schoolomgeving door minder hinder 5. Meer ruimte voor een fietsenstalling/ Fietspomp 6. Meer ruimte voor groen/ groenslingers, Groengevel 7. De omgeving heeft een goede openbaar vervoer verbinden, deze zeker gebruiken. 8. …

Wat wij zelf doen

Meer fietsen, onderhouden van onze groengevels.

Reactie van de stad

Beste Bedankt voor uw inzending. Begrijp ik uw vraag goed dat u in de Beekstraat een zone voor bewonersparkeren wenst? Met vriendelijke groeten Barbara Deman

Neem contact op met de initiatiefnemer