Kortrijk Doet Mee

De voorbereidingen voor SINKSEN 17 zijn reeds gestart. We willen verder bouwen op de vorige editie en nodigen jou en je vereniging terug uit om...

Lees meer

De OAR (ouderenadviesraad) Kortrijk wil contacten en samenwerken tussen generaties bevorderen. Hiertoe schrijft ze een projectsubsidie specifiek voor...

Lees meer

Als burgers hun stad willen vorm geven dan denken we heel snel (en niet onterecht) aan onze eigen straat. Daarbij kan het zeker helpen om een...

Lees meer