Kortrijk Doet Mee

Vergroen en bebloem

Heb je een leuk idee om Kortrijk groener en fleuriger te maken?

Wellicht kan de stad een duwtje in de rug geven om je actie te doen slagen. Laat ons weten hoe je je buurt wilt opfleuren met groen zodat iedereen hiervan kan genieten. Past je actie in het leefmilieubeleid van onze stad, dan kan je financiële ondersteuning krijgen.

Doel van de subsidie

De stad ondersteunt Kortrijkse inwoners en verenigingen die acties ondernemen om de stad, buurten, wijken of straten groener en bloemrijker te maken op een ecologische en duurzame manier.
Voorbeelden van dergelijke acties zijn:
bebloemen van gevels, opkuis en beplanting van restgronden en vuile hoeken, adoptie van wijkgroen,…

Welke acties komen in aanmerking?

Acties die:

 • de buurt groener en fleuriger maken
 • buurt- of wijkversterkend zijn en de inwoners hierbij betrekken
 • duurzaam zijn: biodiversiteit bevorderen, gebruik van gifstoffen beperken, recyclage bevorderen, milieuverantwoorde materialen gebruiken,…

Bedrag?

Een beoordelingscommissie toetst het project aan de volgende criteria:

 • de schaalgrootte (straat-, buurt-, wijkniveau,…)
 • aantal betrokkenen bij de actie (aantal deelnemers)
 • ecologisch effect van de actie (impact op de stedelijke biodiversiteit,….)
 • maatschappelijke waarde (betrokkenheid van de actoren)
 • vernieuwend en origineel karakter van de actie
 • de duurtijd (hoe lang duurt de actie)
 • periodiciteit van de actie (herhalen van de actie in de toekomst).

Als het project wordt goedgekeurd, deelt de commissie het in binnen één van de vijf subsidiecategorieën (A tot E) en ontvangt het een overeenkomstig bedrag:

A = 100 euro
B = 250 euro
C = 500 euro
D = 1.000 euro
E = 2.500 euro

Het subsidiebedrag kan nooit meer bedragen dan de gemaakte kosten.
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt, op voorstel van de beoordelingscommissie, het uit te betalen subsidiebedrag.

Hoe aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het ons.

Modaliteiten en timing

 1. Wanneer indienen? Onbepaald
 2. Beoordeling: tweemaandelijkse beoordelingsvergadering
 3. Bekendmaking van beslissing aan indiener: binnen de maand na de beoordelingsvergadering
 4. Uitbetaling voorschot (max. 50% - indien aangevraagd): binnen de maand na bekendmaking
 5. Indienen bewijsstukken na uitvoeren groenactie (o.a. verslag, foto’s, facturen of kostenbewijzen): tot 2 maand na de actie
 6. Uitbetalen saldo: 2 maand na indienen van bewijsstukken.

De subsidie is verenigbaar met andere subsidies, tenzij het college van burgemeester en schepenen, op voorstel van de beoordelingscommissie, hier anders over beslist.

Wij wensen je, samen met je buren, vrienden of vereniging veel succes bij de realisatie van je bijdrage aan een groener en fleuriger Kortrijk!

Meer info

Directie leefmilieu – projecten | Rudi Geerardyn
Grote Markt 54
8500 KORTRIJK
T: 056 27 82 45
rudi.geerardyn@kortrijk.be of leefmilieu@kortrijk.be