Kortrijk Doet Mee

Wijk aan Zet beloont 2 Bissegemse bewonersgroepen

In 2017 werd de oproep in Bissegem gelanceerd. Bissegemnaars konden heel eenvoudig voorstellen indienen via de website www.kortrijkdoetmee.be of via een kaartje. De ingediende voorstellen werden beoordeeld door een jury van Bissegemnaars. Die jury besliste ook of de indieners financiële ondersteuning kregen voor hun voorstel. Uiteindelijk werden 2 buurtinitiatieven weerhouden.  

Bewoners van “Ter Vrije Aard” (Groep Ubuntu) organiseerden samen met buurtbewoners een buurtfeest in de Vrije-Aardstraat in Bissegem. Het huis “Ter Vrije Aard” staat in voor de begeleiding van volwassenen met een beperking die om verschillende redenen niet langer thuis kunnen opgevangen worden. De bedoeling van het buurtfeest was om het contact tussen buurtbewoners en bewoners van Ter Vrije Aard te bevorderen.  Het feest startte op zaterdag 2 juni om 14u00. Er waren optredens en tal van animatie.

Tuiniers van Moestuin Ghellinck organiseerden een Opendeur van de moestuin om buurtbewoners te laten kennismaken met de tuin. Er werd een buurtontbijt, een geleide wandeling door het natuurgebied en een aperitiefconcert georganiseerd.  De opendeur startte op zondag 3 juni om 8u30.

Op zondag 3 juni 2018 overhandigde het stadsbestuur de cheque aan de betrokken bewonerscomités tijdens een officieel persmoment aan moestuin Ghellinck.