Kortrijk Doet Mee

Wijk aan Zet beloont 3 Markse bewonersgroepen

In 2016 werd de oproep Wijk aan Zet in deelgemeente Marke gelanceerd. Markenaars konden voorstellen indienen via de website www.kortrijkdoetmee.be of via een postkaartje.

 

In 2016 werd de oproep Wijk aan Zet in deelgemeente Marke gelanceerd.  Markenaars konden voorstellen indienen via de website www.kortrijkdoetmee.be of via een postkaartje.  De ingediende voorstellen werden beoordeeld door een jury van Markenaars die  bepaalde welke voorstellen financiële ondersteuning zouden kregen. 

 

Finaal werden zo 3 buurtinitiatieven weerhouden: 

  •          Een straatontbijt in de Kloosterstraat

  •          De heropwaardering van het pleintje aan de Pastoor Slossestraat

  •       De verfraaiing van de spoorwegtunnel aan de Aardweg.

Al deze initiatieven zullen uitgevoerd worden in de loop van 2017 door de buurtbewoners zelf en met de hulp van de stads- en OCMW-diensten.  De initiatiefnemers betrekken hierbij zoveel mogelijk de ruime buurt zodat de drie projecten duurzaam en gedragen zijn.  

 

In 2017 is het aan deelgemeente Bissegem om voorstellen in te dienen voor Wijk aan Zet. Inwoners van Bissegem kunnen hun ideeën nog indienen tot en met 31 juli 2017. Daarna zal een jury van Bissegemnaars de ingediende projecten beoordelen.